LIÊN HỆ

Địa Chỉ : 466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Điện Thoại : (+84 08) 3550 1391
Fax : (+84 08) 3550 1392
Di Động : Chị Kim - 0919 604 994
Email : kim@itsybits.net
Họ Tên *
Email *
Tên CTy *
Tin Nhắn *